top of page
ค้นหา

Q: เหตุใดเมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า โดยส่วนมากจะ ❌ไม่แนะนำ ให้ยื่นอุทธรณ์❓❓❓ 

🥳🥳🥳 เข้าสู่สงกรานต์ด้วยนักท่องเที่ยวหนาแน่นจริงค่ะปีนี้ วีซ่าเลยออกนานไปนิด แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็หอมหวานเช่นเคย 😉 รอบนี้น้องได้ยาวขึ้นพร้อม “สิทธิ์” ทำงานในฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฏหมายอีกด้วย 😁ผ่านง่าย ด้วยเอกสารคุณภาพเต็ม 💯 ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ 🥳🥳🥳 


.


Q: เหตุใดเมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า โดยส่วนมากจะ ❌ไม่แนะนำ ให้ยื่นอุทธรณ์❓❓❓ 


.


A: การยื่นอุทธรณ์ เป็นการยื่นโต้แย้งคำตัดสินของสถานทูต ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีเคสน้อยมากๆที่จะยอมรับได้ว่าคำตัดสินสถานทูตนั้น “ไม่” ถูกต้องอย่างแท้จริง


.


เนื่องจากการตัดสิน “อนุมัติ” หรือ “ปฏิเสธ” วีซ่าย่อมมาจากการพิจารณาบนพื้นฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของวีซ่าในแต่ละประเภทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน บนพื้นฐานความถูกต้องของเอกสาร ที่เป็นการพิสูจน์คุณสมบัติของผู้สมัคร ว่าสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่


.


💥💥💥ผลของการอนุมัติวีซ่า ย่อมผ่านกระบวนการพิจารณาที่ถ่องแท้และถี่ถ้วนมาแล้ว จากบุคคลผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ระดับสูง ดังนั้นเราในฐานะเป็นผู้สมัครจะต้องหาหลักฐานมายืนยัน และให้เหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่าผลการตัดสินผลการอนุมัติวีซ่านั้นผิดพลาดจริง ซึ่งในความเป็นจริงนั้นทำยากมากๆค่ะ กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธ เจนจึงแนะนำให้ "ยื่นใหม่" จะดีกว่า


.


💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


.


เจน กิเนล


#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page