top of page
ค้นหา

Q: เหตุใดแม้ได้ใบอนุญาตทำงานจากทาง OFII แล้ว แต่ยังคงถูกปฏิเสธวีซ่า “ทำงาน” ได้❓❓❓ 

🥳🥳🥳 ยินดีด้วยมากๆกับน้องวิทย์ วีซ่า❌ไม่ผ่านติดๆกันถึง 2 ครั้ง 😉 รอบนี้ได้บินไปทำงานสมใจ ร้านอาหารสวยมาก ชวนพี่ไปกินบ้างนะคะ 😁รอบนี้ผ่านง่าย ด้วยเอกสารคุณภาพเต็ม 💯 และได้ไปเลยยาวๆ 1 ปี 🥳🥳🥳 ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะ


Q: เหตุใดแม้ได้ใบอนุญาตทำงานจากทาง OFII แล้ว แต่ยังคงถูกปฏิเสธวีซ่า “ทำงาน” ได้❓❓❓ 


A: หน่วยงาน OFII ทำหน้าที่ตรวจสอบความต้องการของนายจ้าง ว่าการขอให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะด้วยความเป็นจริงประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ต้องการแรงงานคนต่างด้าวหากไม่จำเป็น ดังนั้นกรณี “จำเป็น” ของการใช้แรงงานต่างด้าวก็จะไม่พ้น 1 กลุ่มงานที่ขาดแคลนแรงงาน 2 กลุ่มงานที่คนฝรั่งเศสทำไม่ได้ โดยหน่วยงาน OFII มีหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะส่วนของนายจ้างเท่านั้น แต่จะไม่มีการตรวจสอบประวัติของฝั่งลูกจ้างว่าเหมาะสมกับการเข้ามาทำงานกับนายจ้างหรือไม่


💥💥💥ดังนั้น ในส่วนของลูกจ้างจะเป็นหน้าที่ของสถานทูตที่จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบว่า ทางลูกจ้างหรือคนไทยที่จะเข้ามาทำงานนั้นมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่จะเข้ามาทำหรือไม่ หากทางลูกจ้างไม่สามารถแสดงคุณสมบัติของตนเองได้มากเพียงพอ ที่จะพิสูจน์ว่าตนเองมีความสามารถและคุณสมบัติในการมาทำงานในตำแหน่งนี้ก็ยังคงถูกปฏิเสธวีซ่าได้ง่ายค่ะ


💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์ Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ


เจน กิเนล

#วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศสดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page