top of page
ค้นหา

Resto du coeur เสบียงอาหารจากใจ ว่าด้วยเรื่อง “ศิลธรรม” ในประเทศฝรั่งเศส


.

วันนี้คุณแม่สามีผู้ใจดีโทรมาช่วยติว “คติ” 3 ประการที่ชาวฝรั่งเศสทุกคนจะต้องมี (เอาไว้สอบสัมภาษณ์สัญชาติฝรั่งเศสเร็วๆนี้ค่ะ)

.

หนึ่งในคติ 3 ประการนั้น มีชื่อว่า Fraternité ฟังความหมายแล้วรู้สึกซาบซึ้งจนอยากจะนำมาแชร์ในวันนี้ เพราะตลอดมาไม่เคยคิดว่าประเทศฝรั่งเศสจะมีการบ่มเพาะประชากรด้านคุณธรรม เพราะไม่เคยเห็นครอบครัวสามีเข้าโบสถ์ ไม่เคยเห็นประเพณีการไหว้ครู ไม่เคยเห็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูหรือการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่

.

“แล้วประชากรที่นี่ยึดหลักธรรมะอะไรในการดำเนินชีวิต”

.

หนึ่งในนั้นก็คือ “คติ” หรือ Devise ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสทุกคนจะต้องยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือความมีอิสระภาพ(Liberté) ความเท่าเทียม (Egalité ไม่แบ่งแยก ชนชั้น เพศ ศาสนา) และสุดท้ายคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Fraternité)

.

เรียกได้ว่า Fraternité เป็นคติเตือนใจทางศีลธรรม ปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพลเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อโลกที่ดีขึ้น ข้อนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะอยู่ในขอบเขตทางศีลธรรมมากกว่ากฎหมาย ความสัมพันธ์มากกว่าสถานะ ความสามัคคีมากกว่าสัญญา และต้องร่วมกันเป็นชุมชนมากกว่าปัจเจกบุคคล

.

เช่น มีการกำหนดไว้ในคำประกาศสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์และของพลเมืองปี 1795 ซึ่งปรากฏอยู่ที่หัวข้อรัฐธรรมนูญยุคที่ 3:

อย่าทำกับคนอื่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

ทำความดีที่คุณอยากได้รับให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

เสรีภาพและความเท่าเทียมกัน (2 ข้อแรก) ที่แท้จริงนั้นมาจากความเป็นพี่น้องกันมากกว่าการเป็น"ภาระ"หน้าที่ของแต่ละคน (ประเทศจะเดินหน้าได้ต้องเกิดจากความรักความสามัคคีกันนั้นเอง)

.

ทำให้ถึงบางอ้อว่า……...อ๋อออออ.....เข้าใจแล้วว่าทำไมงานอาสาสมัคร (bénévole) จึงมีมากมายในประเทศนี้ (เยอะมากจริงๆ) และเห็นมีกลุ่มรับบริจาคอาหารเพื่อนำไปให้คนยากจนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว รวมถึงสังคมเพื่อนบ้านที่เหนียวแน่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

.

ตัวอย่างกลุ่มอาสาสมัครรับบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือคนยากจน Resto du coeur ค่ะ

.

แบบนี้สิ! ประเทศนี้จึงน่าอยู่เพิ่มขึ้นไปอีก

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page