top of page
ค้นหา

ตัวอย่างจริง วิธีทำให้ผู้สมัครวีซ่าที่ผ่านยากให้ผ่านได้ง่ายๆเริ่มต้นปี 2020 ด้วยสุดยอดเทคนิคการขอวีซ่า ที่เจนช่วยเตรียมเอกสารให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณลักษณะผ่านยากให้ผ่านได้ ผู้สมัครได้รับวีซ่าไปเรียบร้อยแล้วสมปรารถนา ได้ไปฉลองคริสต์มาสที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมาค่ะ

คุณลักษณะของผู้สมัคร

1 อายุ 23 ปีประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถแสดงใบรับรองการทำงานและใบจดทะเบียนได้

2 เดินทางคนเดียว

3 ต้องการวีซ่า 60 วัน

4 เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส ใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปแล้ว 30 วันและต้องการขอวีซ่าใหม่ทันที เพราะต้องการเดินทางทันทีใน 7 วันข้างหน้า


เทคนิคขอวีซ่าฝรั่งเศสไม่ให้ถูกปฏิเสธ

1 ลดจำนวนวันเดินทางจาก 60 วันเป็น 2 สัปดาห์

2 มีจดหมายค้ำประกันจากผู้ปกครองที่มีอาชีพมั่นคงและมีรายได้ดี พร้อมหลักฐานยืนยันการทำงานและรายได้ของผู้ปกครอง

3 เขียนจดหมายแนะนำตัวพร้อมอธิบายเหตุผลการเดินทางให้น่าเชื่อถือในเขตนี้จึงช่วยผู้สมัครทำแผนการเดินทางแบบรายวันโดยให้รายละเอียดว่าต้องการจะไปร่วมงานคริสต์มาสที่แคว้น Alsace ซึ่งเป็นแคว้นที่มีตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและจำเป็นต้องเดินทางไปก่อนวันสุดท้ายของงานคือวันที่ 30 ธันวาคม

4 เขียนจดหมายแนะนำตัวพร้อมลิสเหตุผลการกลับประเทศให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้สมัครที่อายุยังน้อยเหตุผลทางกลับประเทศ 1 ข้อที่แนะนำให้มีคือต้องการกลับมาศึกษาต่อใน Field ที่เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไทย


ผลลัพธ์คือได้รับวีซ่าสมปรารถนาค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ


นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขบุคคลที่มีคุณลักษณะผ่านยากให้ผ่านง่ายขึ้นค่ะ แต่ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่ายๆสามารถขอคำแนะนำได้ที่ Line ID janeguinel ค่ะ


ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านได้รับอนุมัติวีซ่าสมปรารถนาดั่งผู้สมัครคนนี้นะคะ


เจน กิเนล

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page