top of page
ค้นหา

รีวิวเคสวีซ่าถูกปฏิเสธ EP 3 ยื่นขอวีซ่ากับกรุ๊ปทัวร์ก็ถูกปฏิเสธได้เพราะหลักฐานไม่ครบ


วันนี้มีเคสน่าสนใจมาใช้ให้ฟังค่ะ สำหรับเคสนี้ทำให้เส้น Shock อยู่ 2 เรื่อง

1 ถูกปฏิเสธวีซ่าได้มายื่นกับกรุ๊ปทัวร์

2 ไปเที่ยวแบบครอบครัว เฉพาะวีซ่าของลูกๆที่ไม่ผ่าน


สรุปคือผู้สมัครได้รับวีซ่า แต่ลูกๆของเธอไม่ได้รับวีซ่าค่ะ เพราะอะไร


เหตุผลที่ถูกปฏิเสธคือไม่น่าเชื่อถือว่าลูกๆของเธอจะกลับประเทศ


เมื่อเช็ครายละเอียดกับผู้สมัครก็พบว่าผู้สมัครไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี แต่สามีของเธอมีการรับรองเป็นบิดาในใบสูติบัตรของลูกทั้งสองคน


กฎการขอวีซ่าเชงเก้นในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางกลับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเซ็นรับรองยินยอมด้วย


เคสนี้หาจุดบกพร่องได้ชัดเจนคือ ไม่ได้มีใบยินยอมจากฝ่ายบิดา ซึ่งเป็นเอกสารจำเป็นที่สถานทูตต้องการ


แต่ปัญหาคือไม่ได้ติดต่อกับสามีนานมากแล้ว และไม่สามารถที่จะให้สามีมาช่วยเซ็นยินยอมได้จะให้วิธีแก้ดังนี้ค่ะ


**คัดลอกจากข้อมูลจากไปกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

- ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต

เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้น

เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว (หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค.14)

- นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์

ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล

- เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง


จากนั้นให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวนี้แนบยื่นไปกับการขอวีซ่าและที่สำคัญคือให้เขียนในสมัยแนะนำตัวอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถยื่นใบยินยอมจากฝ่ายบิดาได้และได้นำหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร หรือ ป.ค.14 มายืนแทน


นอกจากนี้ให้ใส่เหตุผลของการกลับประเทศให้กับเด็กๆทั้งสองคนด้วยเช่น จำเป็นต้องกลับมาศึกษาต่อตอนจบโดยมีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนหรือตารางเรียนของเด็กๆเป็นต้น

หากผู้สมัครคนไหนมีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือถูกปฏิเสธวีซ่าสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ฟรีที่ LINE ID janeguinel ค่ะ ขอขอบคุณและมีความสุขกันมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ


เจน กิเนล

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page