top of page
ค้นหา

วิธีการขอวีซ่า เพื่อไปเป็นอาสาสมัครไม่นานมานี้ได้ให้คำปรึกษาคนไทยที่สนใจจะไปเป็นอาสาสมัครที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้สมัครต้องการจะเดินทางมาเพื่อมายื่นใบสมัครโดยเฉพาะคำถามคือการเดินทางลักษณะนี้จะขอวีซ่าอย่างไรให้ผ่านง่าย

.

สิ่งที่จะช่วยให้ผ่านง่ายที่สุดคือ แสดงหลักฐานว่าเราไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้จริงๆ

.

ไม่ต่างกับวีซ่าประเภทอื่น เช่น เพื่อไปจดทะเบียนสมรส เพื่อที่จะไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อไปศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะขอวีซ่าประเภทใดก็ตามเราจะต้องแสดงหลักฐานให้ได้ว่าเราไปเพื่อวัตถุประสงค์นั้น นี่คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขอวีซ่าให้ผ่านชัวร์ค่ะ

.

ดังนั้น ผู้สมัครท่านนี้มีวัตถุประสงค์ “เพื่อที่จะไปสมัครเป็นอาสาสมัครและไปเข้าร่วมการทดสอบ” ตัวอย่างหลักฐานที่ผู้สมัครควรต้องยื่นแสดงเพื่อยืนยันวัตถุประสงค์คือ

+ จดหมายตอบรับจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เราต้องการจะไปเป็นอาสาสมัคร เราควรจะมีการติดต่อไปที่หน่วยงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่ามีการติดต่อนัดหมายเกิดขึ้นจริงและมีโครงการนี้อยู่จริง

+ เอกสารแสดงรายละเอียดของโครงการอาสาสมัคร วันเวลาเปิดรับสมัคร


นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ควรจะทำคือเขียนจดหมายแนะนำตัวบอกถึงรายละเอียดเหตุผลการปรับประเทศให้มากที่สุดเพื่อให้สถานทูตมั่นใจว่าเราจะไม่อยู่ทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ


สำหรับหลักฐานอื่นๆเป็นหลักฐานทั่วไปที่ผู้สมัครต้องยื่นแสดงตามรายการที่สถานทูตต้องการเช่น หลักฐานยืนยันอาชีพและรายได้ ประกันการเดินทาง แบบฟอร์มสมัครวีซ่า เป็นต้น


ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดีนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิ้ปหน้า สวัสดีค่ะ


เจน กิเนล


#วีซ่าฝรั่งเศส #สมัครวีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าเชงเก้น #TLSContact #เอกสารวีซ่าฝรั่งเศส #ขั้นตอนสมัครวีซ่าฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #หางานฝรั่งเศส #กฏหมายฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศสราคาถูก #ทัวร์สวิสราคาถูก #เรียนที่ฝรั่งเศส #เรียนที่สวิส

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page