top of page
 นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลอื่น หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด เปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ คุณเป็นผู้ร้องขอหรือยินยอมให้เราดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาลหรือหมายศาล

 

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาด หรือส่งเสริมการบริการสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงควรเราจึงขอสงวนสิทธิ์ การรับรองยืนยันกับบุคคลที่ 3 คุณได้เคยใช้บริการกับเราแล้ว

 

เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากให้บริการ เราเคารพและคำนึงถึง เป็นส่วนตัวของลูกค้า ของเราอย่างสูงสุด เราต้องการให้คุณเชื่อมั่นในความปลอดภัย ของข้อมูลของคุณและแบบฟอร์มต่างๆที่คุณได้กรอกให้กับเราไว้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อเราง่ายๆ

เราจะตอบกลับให้เร็วที่สุดค่ะ

Success! Message received.

Jane Guinel

“เราคือคนไทยคุณภาพ เข้าประเทศด้วยความสุจริตใจ ไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะ"
🍀ปรึกษา GoFranceSwiss ค่ะ 🍀

Jane Guinel

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น ขอวีซ่า .jpg
bottom of page