top of page
ค้นหา

🔥เคล็ดลับได้รับวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสอนุมัติ 90 วัน ว้าววววว!🔥

#วีซ่าระยะยาว #วีซ่าเยี่ยมเยือน


โดยปกติแล้วระยะเวลานานที่สุดที่สถานทูตอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสแบบระยะสั้นได้ คือ 90 วัน มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า วีซ่าฝรั่งเศสระยะสั้นนั้น นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนแล้ว ยังประกอบไปด้วยวีซ่าอีกหลายประเภทเช่น วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อการแพทย์เป็นต้น สำหรับใครที่มีคำถามว่าทำไมวีซ่าฝรั่งเศสแบบท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน หากขอนานกว่า 60 วันจึงถูกปฏิเสธได้ง่าย แม้ว่าเขาให้เงื่อนไขว่าสามารถขอได้ถึง 90 วัน นั่นก็เป็นเพราะยังมีวีซ่าฝรั่งเศสประเภทอื่นๆที่ขอได้ถึง 90 วันแบบง่ายๆเพราะด้วยเหตุผล “ความจำเป็น” ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางการศึกษาหรือการแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนนานเกิน 60 วัน จึงจำเป็นต้องให้เหตุผลที่แสดงถึงความจำเป็นของการมาพำนักในฝรั่งเศส เพราะปกติแล้วเหตุผลแค่เพียงการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเพื่อนนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เรียกว่าเป็น”ความจำเป็น” แต่อย่างใดที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะสามารถมาอยู่ได้นานเกิน 60 วันค่ะ และองค์กรหรือหน่วยงานทั่วไปให้สิทธิ์ลางานแก่พนักงานเพื่อการพักร้อนตามกฎหมายได้ไม่เกิน 60 วัน นอกจากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสลางานแบบไม่จ่ายเงินเดือน


เคล็ดลับที่เจนนำมาแชร์ให้เพื่อนๆผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสในวันนี้ เป็นการนำเหตุผลแบบ”จำเป็น”มาพ่วงกับการ ”ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน”ค่ะ ถ้าพูดถึงคำว่า”จำเป็น” เจนขอแบ่งเหตุผลความจำเป็นออกเป็น 2 ประเภทคือ

1 ความจำเป็นทางครอบครัว เช่น มีสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ที่ป่วยหนักและพำนักรักษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่เหตุผลข้อนี้เจนเชื่อว่า ยังไกลตัวผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมากเกินไป แต่เหตุผลที่มีน้ำหนักดีมาก มีความน่าเชื่อถือสูง และดูเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั่นก็คือ ข้อ 2 “การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา”

2 การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสนำจุดเด่นของประเทศฝรั่งเศสขึ้นมาอ้างอิงได้ 3 ประการคือ

2.1 เป็นประเทศผู้นำด้านศิลปะ

2.2 เป็นประเทศผู้นำด้านอาหารตะวันตกและเบเกอรี่

2.3 เป็นผู้นำด้าน เหล้าองุ่น เช่น ไวน์หรือแชมเปญเป็นต้น ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ใช้เหตุผลการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษานี้ สามารถระบุลงไปในจดหมายแนะนำตัว ว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการมาสัมผัสได้มาเห็นของจริงไปต่อยอดกับงาน project ในอนาคต หรือสิ่งที่เราศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมาที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น เพราะเป็นประเทศผู้นำในด้านต่างๆเหล่านี้ และสำคัญมากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสควรระบุถึงสาเหตุของการอยู่เป็นเวลานาน เพราะต้องการเดินทางศึกษาหลายๆเมือง เช่นพิพิธภัณฑ์และโบสถ์ในประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนเป็นร้อย เราสามารถนำรายชื่อของพิพิธภัณฑ์หรือโบสถ์ที่เราต้องการจะไปเยี่ยมเยือนส่งให้สถานทูตได้เลย เพราะการศึกษาเป็นการเก็บรายละเอียดจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางเก็บข้อมูลนาน และจะให้ดียิ่งขึ้นผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสควรจะระบุไปว่าจดหมายแนะนำตัวด้วยว่ามีจำเป็นต้องมาในช่วงเวลานี้เพราะโปรเจ็คที่ตั้งใจจะทำจะเริ่มในวันเวลาใกล้ๆนี้ หรือเจ้านายอนุญาตให้ลางานได้แค่ช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่บริษัทว่างจากการมีลูกค้า หากผ่านช่วงนี้ไปอาจจะไม่มีโอกาสได้มานานขนาดนี้อีก


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอให้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดีมีชัย วีซ่าผ่านฉลุย ผ่านง่าย ผ่านสบายกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ


ด้วยรัก

เจน กิเนล

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page