top of page
วีซ่าฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส สามีฝรั่งเศส แฟนฝรั่งเศส.JPG

ปรึกษาประเภทวีซ่าฝรั่งเศสติดต่อ
Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

เจนกิเนล วีซ่าฝรั่งเศส.jpg
วีซ่าฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส PACS.jpg

- คุณดานี่ ดารณี - 

ขั้นตอนการขอวีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส.PNG

🌟🌟🌟ขั้นตอนที่ 1 เช็ครายการเอกสารที่ https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/ เพิ่มเติมสำหรับวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือน https://youtu.be/xI9GLlw0PfE

สอบถามรายละเอียดเอกสารเบื้องต้นที่ https://france-visas.gouv.fr/en/web/france-visas/ หรือโทรศูนย์วีซ่า TLSContact +66 2 838 6688

🌟🌟🌟บริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศสและประสานงานกับผู้เชิญคนฝรั่งเศสเพื่อขอเอกสาร วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟนหรือคนรัก  วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน วีซ่าติดตามสามี วีซ่าสำหรับเดินทางไปจดทะเบียน PACS หรือสมรส วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ) วีซ่านักธุรกิจนักลงทุน ได้ทั้งระยะสั้น(ไม่เกิน 90 วัน) และระยะยาว (ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี)

สัมภาษณ์และประเมินผู้สมัคร และเจาะลึกรายละเอียดเอกสารทั้งหมดโดยละเอียด (รายการเอกสารของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะ) 
กรอกฟอร์มลงทะเบียนผู้สมัครในระบบ FRANCE VISA
✅ ทำนัดหมายยื่นเอกสารขอวีซ่ากับตัวแทนหรือสถานทูต
✅ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารจากผู้สมัครและผู้เชิญคนฝรั่งเศส
✅ ประสานงาน ช่วยอธิบายทางอีเมลล์และโทรศัพท์ และติดตามเอกสารจากคนฝรั่งเศส(สามารถพูดและเขียนภาษาฝรั่งเศสได้ระดับดี)
✅  ออกจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครภาษาอังกฤษโดยละเอียด ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่สถานทูตต้องการได้แก่ ยกระดับตัวตนให้ผู้สมัคร วัตถุประสงค์การเดินทาง รายละเอียดความสัมพันธ์กับผู้เชิญ  เหตุผลการกลับประเทศ และอธิบายข้อบกพร่องทางเอกสารเพื่อปิดจุดอ่อนของการถูกปฏิเสธวีซ่า
✅ แปลเอกสารสำหรับใช้ยื่นวีซ่า เช่น ใบทะเบียนการค้า โฉนดที่ดิน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ใบแจ้งความ จดหมายรับรองการทำงานและใบลางานที่ออกเป็นภาษาไทย ใบแจ้งการอยู่เกินคนต่างด้าว เป็นต้น
✅ ออกจดหมายเชิญ ยืนยันความสัมพันธ์ และค้ำประกันผู้สมัครเป็นภาษาฝรั่งเศสให้กับผู้เชิญ
✅ ***สำหรับวีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่านักธุรกิจ จัดทำ CV อธิบายคุณสมบัติ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน ไฮไลท์จุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ฝรั่งเศส
✅  มีบริการพิมพ์เอกสารที่รวบรวมเสร็จแล้ว และมีเจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารให้ผู้สมัครที่ศูนย์ยื่นวีซ่า และพาเข้าไปยื่นในวันนัดหมาย (แต่เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในนะคะ)

🌟🌟🌟
Professional Guarantee การันตีความเนี้ยบและสมบูรณ์ของเอกสาร ทั้งหมดนี้ ราคา 25,000 บาทเท่านั้น (ยกเว้นวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน และวีซ่านักธุรกิจราคา 30,000 บาท 🌟🌟🌟

😉 ไม่ต้องปวดหัวกับการอธิบายขั้นตอนการขอวีซ่าที่เยอะและยุ่งยากให้คนฝรั่งเศสฟังอีกต่อไป เจนช่วยดูแลให้ค่ะ 😉

รายการเอกสาร วีซ่าระยะสั้นประเภทเยี่ยมเยือน

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าระยะสั้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าระยะสั้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.jpg

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่วีซ่าผ่านทุกๆคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนช่วยให้ชีวิตใหม่กับน้องๆค่ะ

ขอให้ก้าวใหม่ของน้องๆ สุขสมหวังสมปรารถนาบนหลักคุณธรรมความกตัญญู ความซื่อสัตย์และความเพียร ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ค่ะ

จากใจ 
- เจน กิเนล -🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส สามีฝรั่งเศส แฟนฝรั่งเศส.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส สามีฝรั่งเศส แฟนฝรั่งเศส.jpg
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส.png
วีซ่าฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส สามีฝรั่งเศส แฟนฝรั่งเศส.jpg.png
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส.png
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส จดทะเบียนฝรั่งเศส.JPG
เจนกิเนล วิซ่าฝรั่งเศส.png
เจนกิเนล วีซ่าฝรั่งเศส.PNG
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส.PNG
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส.png
วีซ่าฝรั่งเศส ล่ามฝรั่งเศส แต่งงานฝรั่งเศส.jpg
Cover clinique 2020_2 .jpg

🎉 🎉🎉กรุ้ป "คลีนิกวีซ่าฝรั่งเศส"  ถูกปฏิเสธวีซ่า ต้องการเทคนิคขอวีซ่าให้ผ่านชัวร์ตั้งแต่ครั้งแรก ยินดีช่วยเหลือให้คำแนะนำคนไทยที่ต้องการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมแฟนระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) ยื่นเอกสารอย่างไรให้ผ่านง่ายผ่านชัวร์ตั้งแต่ครั้งแรก และช่วยวิเคราะห์วีซ่าถูกปฏิเสธ และแนะนำวีธีแก้ไขฟรี 
1. วิเคราะห์เคสวีซ่าถูกปฏิเสธ จุดบกพร่องของเอกสารและวิธีการแก้ไข 

2 แชร์เทคนิคและเคล็ดลับที่ช่วยให้การขอวีซ่าผ่านง่ายขึ้น
3. สำหรับผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการขอยื่นวีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนระยะสั้น หรือใครถูกปฏิเสธวีซ่าขอคำแนะนำผ่านกรุ้ปนี้ 
 https://www.facebook.com/groups/847015922361066/

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น วีซ่าไม่ผ่าน.
Cover Visa for Website_26.12.JPG

ราคาเพียง 25,000 บาทเท่านั้น

บริการ Premium Service ส่วนบุคคล
 


Private Consult ให้คำปรึกษาส่วนตัวในการทำวีซ่าฝรั่งเศสและสวิสฯ ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ธุรกิจ นักเรียน ติดตามภรรยา/สามีที่ฝรั่งเศส รายการเอกสารที่ต้องมี และให้ความช่วยเหลือ กรอกฟอร์ม ทำนัด แปลเอกสาร จัดเตรียมจดหมายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ จดหมายแนะนำตัว จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายค้ำประกันค่าใช้จ่าย จดหมายเชิญและยืนยันความสัมพันธ์ แผนการเดินทางรวมถึงออกใบจองที่พักตลอดการพำนักในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น (แบบไม่ต้องชำระเงิน) ราคาท่านละ 25,000 บาทเท่านั้น (ยกเว้นวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน และวีซ่านักธุรกิจราคา 30,000 บาท(ไม่รวมค่าสมัครวีซ่าฝรั่งเศสค่ะ)

สิ่งที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะได้
• มีผู้ช่วยงัดหลักฐานของผู้สมัครวีซ่า ในการช่วยพิสูจน์ตัวตนของคุณทุกวิถีทางให้วีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯผ่านแบบชัวร์ๆ ตามเงื่อนไข 3 ข้อ 1.เหตุผลการเดินทางชัดเจนพร้อมหลักฐาน 2.ผู้สมัครกลับประเทศแน่นอนพร้อมหลักฐาน 3.มีตัวตนที่มีความสำคัญต่องาน ครอบครัวหรือประเทศชาติ  และมีเงินเพียงพอในการเดินทางได้ตามระยะเวลาที่ระบุ

 

• มีผู้เชี่ยวชาญช่วยออกจดหมายที่เขียนยกระดับคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นผู้ที่สถานทูตยินดีให้เข้าประเทศแน่นอน ด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุดสำหรับปี 2022-2023 จากสำนักงานกฏหมายคนเข้าเมืองฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา

• มีผู้ช่วยกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าอย่างถูกต้อง และช่วยทำนัดยื่นเอกสารขอวีซ่าโดยตรงกับ TLS Contact หรือสถานทูต

• มีผู้ช่วยประสานงานกับผู้เชิญ องค์กร สถาบันในประเทศฝรั่งเศส  ในการติดต่อขอเอกสาร และเช็คเอกสารให้ถูกต้อง จากผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสระดับ Professional และอำนวยความสะดวกด้วยการช่วยออกจดหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อีกด้วย
 

บริการนี้เหมาะสำหรับ... 
• คนไทยที่ต้องการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯประเภทท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ธุรกิจ นักเรียน ติดตามภรรยา/สามี และต้องการผู้เชี่ยวชาญในการกรอกฟอร์มและเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
• คนไทยที่ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯเป็นครั้งแรก หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอน วิธีการยื่นขอทำวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯเลย  
• ผู้ขอวีซ่าที่มีแผนการเดินทางหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

บริการอื่นๆ
1. ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน
2. ประกันการเดินทางจาก MSIG ท่านละ 10-100 ยูโร (340 - 3,400 บาท) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันการเดินทาง ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน100%ค่ะกรณีวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯไม่ผ่าน

3. บริการพิมพ์เอกสารและจัดส่งที่ศูนย์ยื่นวีซ่า รวมถึงการวิ่งนำเอกสารส่งสถานทูตกรณีที่สถานทูตต้องการเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากยื่นวีซ่าไปแล้ว ผู้สมัครจะไม่ต้องวิ่งเอกสารด้วยตนเอง ค่าบริการ 1,500 บาท

4. บริการยื่นวีซ่าแทนผู้สมัคร เฉพาะผู้เคยได้วีซ่าระยะสั้นและต้องการขอวีซ่าระยะสั้นเท่านั้น สามารถขอรับบริการได้ ค่าบริการ 2,000 บาท

สุดท้ายนี้ หากผู้สมัครขอวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางชัดเจนและแสดงหลักฐานว่าต้องกลับประเทศเพราะมีภาระหน้าที่ รวมถึงมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะพำนักในประเทศฝรั่งเศสหรือสวิสฯ ไม่มีเหตุผลใดที่สถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าของเราได้ค่ะ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านยื่นขอวีซ่ากันอย่างสบายใจและได้รับวีซ่าผ่านกันง่ายๆนะคะ

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png

ราคาเพียง 9,500 บาทเท่านั้น

Title2.png
approve.PNG

👍 ให้คำปรึกษาเทคนิคการสมัครวีซ่าให้ผ่านแบบรายบุคคลและออกจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส"ผ่าน"เท่านั้น แนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว ไปหลายวัน และประกอบอาชีพแบบไม่มีใบรองการทำงาน "คุณภาพของจดหมายแนะนำตัว ช่วยคุณได้ค่ะ"

👍การ declare ตัวตนของผู้สมัครเป็นการสร้างความโปร่งใส ความจริงใจของผู้สมัครได้ดีที่สุด แต่การเขียนจดหมายที่ช่วยสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้น เขียนอย่างไร จะทำอย่างไรให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าทันทีตั้งแต่เห็นจดหมายแนะนำตัว 

👍ปรับราคาค่าบริการเพียง 9,500 บาทเท่านั้น (เริ่ม1 มิถุนายน 2565)

bottom of page