top of page
ค้นหา

เอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องแปล แปลอย่างไร เราสามารถแปลเองได้หรือไม่

ไลฟ์ตอบคำถามที่กรุ้ป "คลีนิกวีซ่าฝรั่งเศส https://www.facebook.com/groups/847015922361066

#แปลเอกสาร #สถานที่แปลเอกสาร


1. เอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลอย่างไร เราสามารถแปลเองได้หรือไม่ 2. กรณีที่เรากรอกแบบฟอร์มผิดบางข้อ สามารถแก้ไขได้ไหมค่ะ


ข้อมูลเพิมเติม 1. การแปลเอกสารด้วยตัวเอง การขอรับรองการแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ https://2baht.com/การขอรับรองเอกสาร/

2. วิธีการกรอกฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว https://www.gofranceswiss.com/visa


เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1 เอกสารราชการ เช่น ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถไปคัดเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่สำนักงานเขตได้เลย โดยไม่ต้องไปจ้างแปลค่ะ ***ข้อมูล Update ปี 2019 หลังจากคัดเอกสารทางทะเบียนภาษาอังกฤษ จากเขตหรืออำเภอแล้ว ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถขอรับรองนิติกรณ์ได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลทั่วประเทศถนนแจ้งวัฒนะ , สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์  สถานีรถไฟ MRT สถานีคลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี, และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ (Cr.https://www.thebangkokinsight.com/161728/)


2 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทั่วไป เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร  ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสสามารถแจ้งระบุให้หน่วยงานเหล่านี้ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษได้เลย ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจึงไม่จำเป็นต้องนำเอกสารไปแปลค่ะ ​


3 เอกสารที่ออกโดยผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเอง  หรือจากครอบครัวผู้สมัครหรือจากผู้เชิญ เช่น จดหมายแนะนำตัว ใบรับรองความสัมพันธ์ จดหมายเชิญ จดหมายรับรองการเกษียณเป็นต้น ผู้ออกเอกสารเหล่านี้สามารถออกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้เลยจึงไม่จำเป็นต้องนำไปแปลค่ะ หากผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่สามารถออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสได้จริงๆ แนะนำว่าให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักที่เก่งการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษและสามารถไว้ใจได้ (ไม่แปลผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ) เป็นผู้ออกให้ เพื่อที่จะได้ประหยัดค่าแปลเอกสาร แต่ถ้าไม่มีคนรอบข้างที่สามารถช่วยแปลหรือทำจดหมายเอกสารให้เราเป็นภาษาอังกฤษได้เลย ในกรณีนี้ก็จำเป็นต้องนำไปแปลค่ะ ​


สรุปคือ เอกสารทุกตัวที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสยื่นให้แก่สถานทูตฝรั่งเศสจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น  เอกสารตัวใดที่ออกเป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส และมีเพียงเอกสารกลุ่มที่ 1 เท่านั้นเอกสารจากหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องรับรองการแปล เอกสารกลุ่มอื่นๆ ผู้ออกเอกสารสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสได้เลย ไม่ต้องนำไปแปลอีกรอบค่ะ ​🙏ขอให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดี ได้รับข่าวดี วีซ่าผ่านฉลุยทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะ🙏 ​


💖ด้วยรัก💖

เจน กิเนล Line ID: janeguinel, facebook @janeguinel


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอบคุณค่ะ เจน กิเนล

ดู 2,604 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page