top of page

"ทริปแสวงบุญเมืองลูร์ด โดยคนไทยชาวคาทอลิกในฝรั่งเศส"
ยินดีร่วมสร้างโอกาสให้คนไทยผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเชื่อ
มาสัมผัสความอัศจรรย์ของถ้ำแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
ได้ง่ายขึ้น
จำนวน 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พัก 3-4 ดาวสำหรับ 2 - 6ท่าน

🌞โปรแกรมวันที่ 1 - นัดพบที่สถานีรถไฟตูลูส เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

+ นัดพบที่สถานทีรถไฟ Toulouse ก่อนเวลา 14:00 เดินทางขึ้นรถไฟหรือ AUTOCAR รอบ 14.31 - 16.52 ไปยังเมืองลูร์ด

+ พาเข้าเช็กอินในที่พัก

+ รับประทานอาหารเย็น

🌞โปรแกรมวันที่ 2 ชมโบสถ์และถ้ำมัสซาเบียล (Grotte de Massabielle)ที่แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เยี่ยมชมบ้านนักบุญแบแนแด้ต เดินเล่นถนนคนเดิน 

9:00 รับจากที่พัก ไปยังโบสถ์แม่พระเมืองลูร์ด เดินชมโบสถ์และถ้ำแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดมัสซาเบียล และเดินชมรูปปั้นรอบเขาเมืองลูร์ดแสดงภาคมหาทรมานของพระเยซูเจ้า 14 รูป

 

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 เดินเล่นถนนคนเดิน เลือกซื้อของที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวคาทอลิก อาทิเช่น รูปปั้นนักบุญต่างๆ ขวดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ คริสตัลบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ เหรียญพระแม่มารีย์ เทียนแกะสลัก สายประคำหลายหลายแบบมากมายให้เลือก จากนั้น แวะเยี่ยมชมบ้านของนักบุญแบแนแด้ต (เข้าชมด้านใด) ที่อยู่อาศัยนักบุญที่เกิดและเติบโต และขึ้นชมด้านนอกของป้อมปราการ Chateau Fort แห่งเมืองลูร์ด

17.30 รับประทานอาหารเย็น

**หากต้องการลงอาบในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาในโปรแกรม 

🌞โปรแกรมวันที่ 3 เที่ยวชมตลาดสดที่เมืองลูร์ด ขึ้นรถรางขึ้นสมัยโบราณขึ้นชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาปิเรเน่แบบพาโนราม่า Pic du Jer รับประทานอหารกลางวันบนยอดเขา เดินชมถ้ำบน Pic du Jer ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและกัดเซาะมานานถึง 20,000 ปี 

9:00 ออกเดินทางไปยังตลาดขายของพื้นเมืองแห่งเมืองลูร์ด Les Halles เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหรือเบอเกอรี่ทำสดๆประจำท้องถิ่นเช่น ชีส ไวน์ ไส้กรอกแห้ง

 

11:00 ออกเดินทางไปยัง Pic du jer ด้วยรถ shuttel taxi นั่งรถรางสมัยโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1825 ความยาว 1 110 m ชันระดับ 28% à 56% ความเร็ว 11 km/h scroll เพื่อขึ้นไปชมวิวเทือกเขาปิเรเน่ที่กั้นระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสเปนแบบพาโนรามา 360 องศา

 

12:00 รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา Pic du jer (ตั๋วรถราง รวมอาหารกลางวันแล้ว โดยทางร้านอาหารจะให้เลือกเมนูได้ 1 รายการ ยังไม่รวม เครื่องดื่มและของหวาน)

 

15:00 เยี่ยมชมถ้ำ LES GROTTES บน Pic du jer ที่มีมานานถึง 20,000 ปี ความยาวถ้ำ 3.6 กม. มีห้องต่างๆที่ทำขึ้นทั้งหมด 11 ห้องภายในถ้ำให้เยี่ยมชม ถ้ำนี้เกิดจากธารน้ำแข็งละลาย น้ำก็แทรกซึมและกัดกร่อนหินทำให้เกิดเป็น Pic du Jer ที่ยอดเขา 17:00 ลงจากยอดเขา Pic du Jer และขึ้นรถ shuttel taxi กลับสู่ที่พัก หรือเดินเล่นต่อบนถนนคนเดิน เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึก

18:00 รับประทานอาหารเย็น

🌞โปรแกรมวันที่ 4 เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก ส่งที่สถานีรถไฟเมืองลูร์ด

10:00 เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางไปยังสถานีรถไฟ Gare de Lourdes ด้วยรถ Shuttle Taxi และส่งขึ้นรถไฟเพื่อกลับไปยังเมืองตูลูส หรือไปเที่ยวต่อเมืองอื่นๆ ตามอัธยาศัยค่ะ

 

✅รายละเอียดแพ้กเกจทริปแสวงบุญพร้อมที่พัก 3 คืน ค่าเข้าสถานที่ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ


1. ราคาพาเที่ยวตามโปรแกรมและอำนวยความสะดวกโดยคนไทย สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศสระดับดี

2. รวมราคาที่พักระดับ 3-4 ดาว พักห้องละ 1-2 ท่าน รวมอาหารเช้าตามมารตฐานของที่พัก ขนาดห้องประมาณ 12-18 ตรม. ** หากลูกค้ารีบจอง จะได้ห้องพักระดับดีและห้องใหญ่ ถ้าจองใกล้ๆจะเหลือห้องเล็ก แนะนำให้รีบจองก่อน 3-4 เดือน **หากต้องการนอนด้วยกันห้องใหญ่ 3-6 ท่าน รบกวนรีบแจ้งด้วยค่ะ
3. รวมค่ารถไฟหรือ AUTOCAR "เฉพาะขาไป" จากสถานีรถไฟในเมือง Toulouse ไปยังเมือง Lourdes
4. รวมค่า Taxi จากสถานีรถไฟไปส่งถึงที่พัก และไปเที่ยวที่ Pic du Jer

5. รวมค่าเข้า Pic du Jer พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ (ไม่รวมเครื่องดื่มและของหวาน)

6. รวมค่าเข้า La Grotte บน Pic du Jer

❌ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารทุกมื้อ ยกเว้น มื้อกลางวัน 1 มื้อบน Pic du Jer

2. ค่าตั๋วรถไฟขาออกจากเมืองลูร์ดวันสุดท้าย

3. ไม่รวมค่าเข้าปราสาท Fort (Chateau Fort) หากต้องการเข้าชมด้านในกรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ

หมายเหตุ
1) ทริปนี้เดินทางได้เฉพาะเดือนพค.ถึงตค.ของทุกปี
2) หากต้องการโปรแกรมเที่ยวต่อเนื่องไปยังเมืองอื่นๆในฝรั่งเศส สามารถสอบถามเพิ่มเติมพร้อมราคาได้

สรุปราคาทริปแสวงบุญโดยคนไทยชาวคาทอลิกในฝรั่งเศส

                              กรุุ้ป 2 ท่าน        กรุุ้ป 3 ท่าน        กรุุ้ป 4 ท่าน        กรุุ้ป 5 ท่าน        กรุุ้ป 6 ท่าน
ราคาต่อท่าน(บาท)                          
 69,000            52,500        42,000        35,500         31,500                                

ทริปแสวงบุญเมืองลูร์ดโดยคนไทยชาวคาทอลิกในฝรั่งเศส
Ideal Pilgrimage at Lourdes, France
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม  ของทุกปีพร้อมที่พักจำนวน คืน
สำหรับ 2-6 ท่าน  ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง  31,500 บาทต่อท่าน

bottom of page