top of page
ค้นหา

ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว หรือฉีดยังไม่ครบ สามารถเข้าประเทศฝรั่งเศสได้หรือไม่?

ขอแสดงความยินดีกับน้องแม้ทด้วยค่ะ วีซ่าเยี่ยมแฟน 90 วัน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและประสบความสุขสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะ

.
Q: ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว หรือฉีดยังไม่ครบ สามารถเข้าประเทศฝรั่งเศสได้หรือไม่?

.

A: เงื่อนไขการฉีดวัคซีน จะต้องฉีดให้ครบและต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก EU ได้แก่ Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Janssen. ผู้สมัครสามารถเดินทางได้เมื่อ...

.

1) หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca

2) หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 28 วัน สำหรับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson

3) หลังจากได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว

.

Link วัคซีนที่ได้รับการรับรอง: https://ansm.sante.fr/.../covi.../covid-19-vaccins-autorises

.

ดังนั้นผู้ที่จะเข้าประเทศฝรั่งเศสได้โดยไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด จะต้องอยู่ในเหตุผลจำเป็นดังต่อไปนี้

.

เป็นชาวฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร

เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซึ่งมีถิ่นพำนักหลักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส หรือซึ่งเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า หรือในประเทศที่ถือสัญชาติ

เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีบัตรถิ่นพำนัก (titre de séjour) หรือวีซ่าระยะยาวของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ยังมีอายุอยู่ และมีถิ่นพำนักหลักในประเทศฝรั่งเศสหรือเดินทางผ่านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิ่นพำนักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทียบเท่า

เป็นชาวอังกฤษและสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับสิทธิตามความตกลงการถอนตัวของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจากสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูแห่งยุโรป (Brexit) ข้าราชการชาวอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ที่ทำงานในอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ หรือในสถานที่บริเวณช่องแคบอังกฤษ

เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่าระยะยาวเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวของครอบครัว (regroupement familial) หรือเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวกันใหม่ของครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ได้รับความคุ้มครองลำดับรองและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (réunification familiale des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides)

เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวิจัยชาวต่างชาติ ที่ได้รับการจ้างงานเป็นผู้ฝึกงานสมทบ (associate trainee)

เป็นพลเมืองของประเทศที่สามที่มีวีซ่า VLS passeport talent รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2021-2022 ; นักวิจัยที่ย้ายไปพำนักในประเทศฝรั่งเศสตามคำเชิญของห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อกิจกรรมการวิจัยซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าร่วมทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงคู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin โดยแสดงหลักฐานการอยู่ร่วมกัน) และบุตร

เป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือผู้ให้บริการขนส่ง

เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือพลเมืองของประเทศที่สามที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเหตุจำเป็นเรื่องงานตามที่รัฐมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน

เป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศ (international zone) ของท่าอากาศยานเป็นเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

.

สำหรับผู้ที่มีแฟนอยู่ฝรั่งเศส ต้องการไปเยี่ยมเยือนชั่วคราวโดยยังไม่ฉีดวัคซีน สามารถเดินทางได้ด้วยเหุตผล

1. ต้องการไปอยู่กินก่อนแต่งงาน

2. ต้องการไปจดทะเบียนปักส์หรือสมรส

3. เหตุผลอื่นๆที่จำเป็นร้ายแรง เช่น ป่วยหรือเสียชีวิต

4. ผู้ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถเดินทางได้แม้ไม่ฉีดวัคซีน

.

เหตุผลที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว หรือมาร่วมงานรื่นเริงต่างๆ

.

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการรับบริการเตรียมเอกสารขอวีซ่า บริการเตรียมเอกสารเพิ่มจดทะเบียน PACS และทะเบียนสมรส ติดต่อที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page