top of page
ค้นหา

🔥เขียนจดหมายแนะนำตัวอย่างไร ให้ดูโปร สำหรับขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสให้ผ่านชัวร์🔥

จดหมายแนะนำตัว หรือ Cover Letter สำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศส จริงๆแล้วไม่ได้มีอยู่ในรายการเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสต่อสถานทูต แต่จดหมายแนะนำตัวสามารถนำเสนอตัวตนของผู้ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้สถานทูตทำงานง่ายขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสได้มากกว่าการที่ไม่มีจดหมายแนะนำตัว

#จดหมายแนะนำตัว #วิธีเขียนจดหมายให้สถานทูต #แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัว


สำหรับผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสที่มีตัวตนน่าเชื่อถืออยู่แล้ว ด้วยหลักฐานทุกอย่างที่นำมา อาจจะเป็นผู้ประกอบการ หรือทำงานในบริษัทนานาชาติ มีการงานการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอการไปพำนักอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอวีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยวระยะสั้น ผู้ที่ท่องเที่ยวไม่เกิน 20 วันและมีการงานการเงินที่มั่นคง มีเอกสารทางการถูกต้องตามกฎหมาย จดหมายแนะนำตัวก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ . สำหรับผู้ขอวีซ่าฝรั่งเศสที่ไม่ได้ทำงานประจำ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานในการขอวีซ่าฝรั่งเศสบางอย่างที่สถานทูตต้องการ บุคคลเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งที่จะแนบจดหมายแนะนำตัวเพิ่มเติมในการขอวีซ่าฝรั่งเศส . ✨เขียนจดหมายแนะนำตัวสำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศสอย่างไรให้ดูโปร✨


1. กระชับ อ่านง่าย ไม่ยืดเยื้อ


2. ใช้ format เป็น Bullet หรือเป็นหัวข้อจะดีกว่าการเขียนเหมือนเรียงความ


3. ข้อมูลครบถ้วน เขียนเฉพาะสิ่งที่สถานทูตต้องการจะรู้

👍ตอบคำถามสิ่งที่สถานทูตจะสงสัยเราได้ เช่น อะไรที่จะยืนยันได้ว่าเราจะกลับประเทศ

👍เอกสารจำเป็นต่อการขอวีซ่าฝรั่งเศสที่เราไม่สามารถนำมาแสดงต่อสถานทูต เราใช้เอกสารตัวในการประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศสในการยืนยันตัวตนของเรา

👍บอกวัตถุประสงค์การขอวีซ่าฝรั่งเศสให้ชัดเจนทุกอย่าง สิ่งที่เราเขียนในจดหมายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าฝรั่งเศส เช่นถ้าเราขอวีซ่าฝรั่งเศสแบบท่องเที่ยว ในจดหมายก็ควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แผนการท่องเที่ยว ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเราลางานเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ควรจะมีวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในจดหมายเช่น เยี่ยมเพื่อน ไปงานวันเกิดครอบครัว ไปประชุม เป็นต้น .


✨สิ่งที่ควรมีในจดหมายแนะนำตัวสำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศส✨

1. วัตถุประสงค์ของการไปพำนักอาศัย

2. อธิบายตัวตนว่าเราเป็นใคร นั่นคืออาชีพและรายได้ รวมถึงเราสามารถลางานได้ด้วยเหตุผลอะไร

3. หลักฐานว่าเราเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ในการสนับสนุนการพำนักในประเทศฝรั่งเศส

4. แผนการหรืออาเจนด้า ช่วงที่เรามาพำนักในประเทศฝรั่งเศส และบอกด้วยว่าทำไมจึงมาสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศส

5. ถ้าไม่มีหลักฐานบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศสให้ระบุเหตุผลและสิ่งที่เรานำมายื่นแทน

6. อธิบายถึงความจำเป็นต้องกลับประเทศ . สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ต้องการความช่วยเหลือในการขอวีซ่าให้ผ่านชัวร์ รวมถึงต้องการแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวและจดหมายอื่นๆ ที่จะช่วยให้การยื่นขอวีซ่าผ่านง่ายขึ้น สามารถชมรายละเอียดบริการ private consult ได้ที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ . เราคือนักท่องเที่ยวคุณภาพ เข้าประเทศด้วยความสุจริตใจ ไม่มีอะไรต้องกลัวค่าาา ;)


🍀ด้วยรัก 🍀

เจน กิเนล


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอบคุณค่ะ เจน กิเนล

ดู 6,579 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page