top of page
ค้นหา

จดทะเบียนแบบไหนดีระหว่าง PACS หรือทะเบียนสมรส สำหรับมาดามฝรั่งเศสในอนาคต

อัปเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2563

#PACS #ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส

วิธีการจดทะเบียน PACS และทะเบียนสมรสฝรั่งเศส Updateล่าสุด ปี 2020


Click เลยสรุปสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างการจดทะเบียนสมรสกับการจดทะเบียนแบบPACSการจดทะเบียนแบบ PACS ได้รับความนิยมมากขึ้นเหมาะกับคู่รักที่ต้องการศึกษากันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจสมรสกันจริงๆ เพราะมีข้อผูกมัดทางกฎหมายน้อยกว่าโดยเฉพาะเรื่องของสินทรัพย์ ทำให้การหย่าร้างเป็นไปได้ง่ายกว่า


จากประสบการณ์ส่วนตัว มีญาติคนฝรั่งเศสที่จดทะเบียนแบบ PACS เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบความยุ่งยากในการแต่งงาน เพราะการจดทะเบียนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดงานแต่งงานแต่ตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยหรือมีลูกด้วยกันเลย เท่าที่สังเกตมา แม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบ PACS แล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะขยับขึ้นไปเป็นการจดทะเบียนสมรสจริงๆ


สำหรับคนไทยที่สนใจจะจดทะเบียนประเภทนี้ส่วนตัวเจนมองว่า หากยังไม่มั่นใจในคู่ครองของเราหรือยังไม่มั่นใจว่าจะมาย้ายมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพ การปรับตัว วัฒนธรรม ภาษา สังคมเพื่อนและอื่นๆที่บางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะมาอยู่ได้จริงๆหรือไม่ ก็ลองจดประเภทนี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อว่าอย่างน้อยเราจะได้ขอวีซ่าระยะยาวได้ง่ายๆเพื่อมาทดลองอยู่ก่อนในระยะแรก แต่หากมาอยู่แล้วมั่นใจในตัวคู่ครองของเราและมั่นใจว่าเราสามารถมาอยู่ที่นี่ได้จริงๆ อยากแนะนำให้ขยับขึ้นเป็นการจดทะเบียนสมรสไปเลยจะดีกว่าเพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเองในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงผลประโยชน์ต่อบุตรในอนาคตของเราด้วยค่ะ


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัครเองนะคะ จึงทำสรุปสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการจดทะเบียนแบบ PACS และการจดทะเบียนสมรสจริงๆ เพื่อให้ตัดสินใจกันได้อย่างง่ายๆค่ะ


สิ่งที่เหมือนกัน

1. ความต้องการอยู่ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายใช้ชีวิตด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยกัน

2. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม คู่ PACS และ คู่สมรส จะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ระดับของผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของคู่สมรส

3. หนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ภาษีรายได้และที่อยู่อาศัย ระหว่างอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย

4. ประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นแบบคู่ PACS หรือคู่สมรสได้รับประโยชน์ทางภาษีเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จดทะเบียนจะได้รับประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น

5. หากคู่สมรสหรือคู่ PACS เป็นเจ้าของกิจการ สามารถนำคู่ครองมาทำงานได้เสมือนเป็นพนักงานเงินเดือน และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำงานได้หรือเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับเงินทดแทน


สิ่งที่แตกต่างกัน

1 คู่ PACS ไม่สามารถใช้นามสกุลร่วมกันได้ คู่สมรสสามารถใช้นามสกุลร่วมกันได้

2 กรณีมีบุตรร่วมกัน บุตรที่เกิดจากคู่ PACS จะไม่ได้ถูกระบุชื่อของพ่อในทันที ผู้ที่เป็นบิดาจะต้องไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมในการขอปกครองบุตร สำหรับบุตรที่เกิดจากคู่สมรสได้รับการระบุชื่อของพ่อและแม่ได้ในทันที

3 คู่ PACS ไม่สามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้

4 ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต คู่ PACS จะไม่ได้รับสิทธิ์มรดกตกทอดจากฝ่ายที่เสียชีวิต

5 กรณีที่คู่ PACS เป็นคนต่างชาติ ไม่สามารถขอสัญชาติฝรั่งเศสได้เลย สำหรับคู่สมรสก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอสัญชาติในทันที แต่สามารถขอได้และจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

6 รายได้หรือสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นคู่ PACS (หรือเรียกว่าสินสมรสนั่นเอง) ถือว่าเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนเดิม ไม่ได้มีเจ้าของร่วมกันนอกจากว่ามีการตกลงกันเป็นพิเศษในการขอเป็นเจ้าของร่วมกัน

7 สัญญาเช่า หากคู่ PACS มีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ก็ยังถือว่าไม่ได้ถือสัญญาเช่าร่วมกัน ถ้าเป็นคู่สมรสจะถือว่าถือสัญญาเช่าร่วมกันหลังสมรสแม้ว่าสัญญานั้นจะเกิดขึ้นก่อนการสมรสก็ตาม

8 อำนาจในการกระทำการใดๆ หรืออำนาจในการตัดสินใจ คู่ PACS ไม่สามารถกระทำการหรือตัดสินใจใดๆแทนได้ในทันทีเหมือนคู่สมรส จะจำเป็นต้องกระทำผ่านทนายหรือผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมาย

9 กรณีหย่าร้างกันสำหรับคู่ PACS ต้องมีการชำระหนี้สินต่างๆหรือภาษีที่เกิดขึ้นระหว่างที่เป็นคู่ PACS กัน แต่ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยใดๆให้แก่คู่ครอง หากเป็นคู่สมรสจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้


ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ

เจน กิเนล


ดู 6,526 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page