top of page
ค้นหา

เทคนิคอนุมัติวีซ่าเยี่ยมเยือนฝรั่งเศส ด้วยเหตุผลการเดินทาง

#วีซ่าเยี่ยมเยือน #เหตุผลการเดินทางQ: จากหลักการขอวีซ่าให้ผ่านชัวร์ อะไรเอ่ยสำคัญพอๆกันกับเหตุผลการกลับประเทศ ?

A: เหตุผลการเดินทางค่ะ


เจนเชื่อว่าต้องมีหลายคนไม่เข้าใจเหตุผลการถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสว่า เหตุผลของการเดินทางไม่ชัดเจน เจนเองก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เคยได้รับการถูกปฏิเสธวีซ่าฝรั่งเศสด้วยเหตุผลนี้ค่ะ เหตุผลของการเดินทางสำหรับวีซ่า schengen Visa ฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้สมัครต้องบอกถึงรายละเอียดของการเดินทางรวมถึงหลักฐานที่สนับสนุนเหตุผลการเดินทางด้วย เหมือนกับการที่เรามีโปรแกรมทัวร์ มีอาเจนด้าการเดินทาง สำหรับการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ดังนั้น เทคนิคการขอวีซ่า schengen Visa ฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือนให้ผ่านง่ายขึ้นคือ


1 การทำแผนการเดินทาง บอกรายละเอียดให้ครบทุกวันว่าเราจะไปทำอะไร ที่ไหน

2 มีหลักฐานสนับสนุนแผนการเดินทางของเรา เทคนิคดีๆที่เป็นจะให้ในวันนี้คือการมีจดหมายเชิญของบุคคลที่สาม เช่นจดหมายเชิญจากครอบครัวของผู้เชิญคนฝรั่งเศสให้ไปทานข้าวที่บ้าน หรือหากมีเทศกาลหรืองานรื่นเริงในช่วงนั้นพอดีจะยิ่งดีมาก เช่นงานแต่งงานงานวันเกิดงานคริสมาส ให้เจ้าของงานช่วยออกจดหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษมีชื่อของผู้สมัครวันที่จัดงานและที่อยู่จัดงานและมีลายเซ็นของผู้อ่านจดหมาย ส่งตัวจริงทางไปรษณีย์มาให้ผู้สมัครแนบไปด้วยค่ะ

3 ใส่เหตุผลการเดินทางลงไปในจดหมายเชิญ และจดหมายแนะนำตัวด้วย เหตุผลหรือรายละเอียดของการเดินทางในจดหมายทุกฉบับจะต้องสอดคล้องหรือเหมือนกัน


เทคนิคเหล่านี้เจนได้คัดส่วนหนึ่งมากจาก “สูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือน” โดยใช้เทคนิคทุกรูปแบบที่ให้ผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดในการได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศส มีแบบฟอร์มจดหมายทุกฉบับที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นจดหมายรับรองการทำงาน จดหมายเชิญและค้ำประกันค่าใช้จ่ายตลอดการพำนักของผู้สมัคร และแบบฟอร์มแผนการเดินทาง ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ ที่สำคัญคือเจนมีตัวอย่างเหตุผลของการเดินทางและหลักฐานสนับสนุนในการมาเยี่ยมเยือนที่น่าเชื่อถือให้ผู้สมัครเลือกใช้ได้อีกด้วย หากนำไปใช้แล้วยังได้รับการถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลที่ว่า เหตุผลการเดินทางไม่ชัดเจน ยินดีคืนเงินให้ผู้สมัคร 100% ค่ะ “สูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสประเภทเยี่ยมเยือน” พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่ 12 ธันวาคม 2019 มีราคาพิเศษสำหรับสมาชิกในกรุ้ปคลินิกวีซ่าฝรั่งเศสด้วยนะคะ :) กรุ้ปคลินิกวีซ่าฝรั่งเศส ยินดีช่วยเหลือผู้ที่ขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มจดหมายต่างๆที่มีข้อมูลครบถ้วนแบบที่สถานทูตต้องการ นอกจากนี้ช่วยวิเคราะห์แก้ไขจุดบกพร่องผู้ที่ถูกวีซ่าปฏิเสธให้ฟรีทุกท่านค่ะ สนใจสามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย https://www.facebook.com/groups/847015922361066 ขอให้ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นวีซ่าฝรั่งเศสทุกท่านโชคดีได้รับมีการอนุมัติกันถ้วนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ


ด้วยรัก

เจน กิเนลดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page