top of page
ค้นหา

ต้องมีเงินขั้นต่ำในบัญชีเท่าไร จึงจะขอวีซ่าเชงเก้นได้ ข้อมูลทางการจาก European Commission ปี 2019💰💰💰ต้องมีเงินขั้นต่ำในบัญชีเท่าไร จึงจะขอวีซ่าเชงเก้นได้ ข้อมูลทางการจาก European Commission ปี 2019💰💰💰 ที่มา: https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application-requirements/means-subsistence/ ข้อมูลในวันนี้เจนเชื่อว่าจะช่วยตอบคำถามผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส และสมัครวีซ่าเชงเก้นหลายๆคนได้ดีมากๆเลยนะคะ นั่นก็คือคำถามที่ว่าเราควรจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่จึงจะสามารถสมัครวีซ่าเชงเก้นได้ ก่อนอื่นเจนขอคอนเฟิร์มก่อนถามว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีเงินเพียงพอในการพักอาศัยในประเทศเชงเก้นด้วยกฎหมายมาตรานี้ In its Article 14 (c): “Documents indicating that the applicant possesses sufficient means of subsistence both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or that he is in a position to acquire such means lawfully, in accordance with Article 5(1)(c) and (3) of the Schengen Borders Code” จากกฎของสหภาพยุโรปได้กล่าวว่า “ผู้สมัครวีซ่าจะต้องมีเอกสารที่ระบุว่าผู้สมัครมีวิธีการยังชีพที่เพียงพอทั้งในช่วงระยะเวลาของการพำนักอาศัยและเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือถิ่นที่อยู่ของเขา และอยู่ในฐานะที่จะได้มาซึ่งวิธีดังกล่าวอย่างถูกกฎหมายตามมาตรา 5 (1) (c) และ (3) แนะนำเว็บไซต์นี้ได้สรุปจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้น ผู้ที่จะมาพำนักอาศัยในประเทศในเขตเชงเก้น ซึ่งแต่ละประเทศจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของประเทศนั้นๆ สรุปจำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ผู้สมัครวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีสำหรับการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ


France Visa: 120€/day

Belgium Schengen Visa: 95€/day

Czech Republic Schengen Visa: 42,50€/day

Denmark Schengen Visa: 67.24€/day

Estonia Schengen Visa: 100€ /day

Finland Schengen Visa: 30€/day

Germany Schengen Visa: 45€/day

Greece Schengen Visa: 50€/day

Iceland Schengen Visa: 28.83€/day

Italy Schengen Visa: 269.60€ /person / 5 days

Latvia Schengen Visa: 14€/day

Lithuania Schengen Visa:40€/day

Malta Schengen Visa: 48€/day

Netherlands Schengen Visa: 34€/day

Norway Schengen Visa: 53.34€/day

Poland Schengen Visa: 67.76€/3 days

Portugal Schengen Visa: 75€/day

Slovakia Schengen Visa: 56€/day

Spain Schengen Visa: 573.23€/10 days

Sweden Schengen Visa: 48.26€/day

Switzerland Schengen Visa: 100CHF/day

Liechtenstein Schengen Visa: 92.34€/day


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอวีซ่าฝรั่งเศสวีซ่าเชงเก้นทุกท่านได้รับอนุมัติกันง่ายๆ ผ่านชัวร์ ผ่านฉลุย ผ่านง่ายแบบงงๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ


ด้วยรัก

เจน กิเนล


#ขอวีซ่า #ยื่นขอวีซ่า #วีซ่าฝรั่งเศส #วีซ่าเชงเก้น #วีซ่าผ่าน #เงินขั้นต่ำขอวีซ่า

ดู 538 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page