top of page
ค้นหา

Q: ต้องการอยู่ประเทศฝรั่งเศสต่อ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วโดยไม่ต้องกลับไทย ต้องทำอย่างไร❓❓❓ 

Q: ต้องการอยู่ประเทศฝรั่งเศสต่อ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วโดยไม่ต้องกลับไทย ต้องทำอย่างไร❓❓❓ 

A:💥💥💥โดยปกติแล้ววีซ่าสำหรับเข้ามาจดทะเบียนสมรสโดยเฉพาะ (mariage en france) ในประเทศฝรั่งเศสจะมีเพียงวีซ่าระยะสั้นเท่านั้น หมายถึง ผู้สมัครสามารถเข้ามาได้สูงสุดเพียง 90 วัน จากนั้นกลับไทยเพื่อมาขอวีซ่าใหม่เป็นวีซ่าประเภทติดตามครอบครัวระยะยาวได้

.

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อห้ามในการเข้ามาจดทะเบียนสมรสด้วยวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน ดังนั้นผู้ที่เข้ามาด้วย “วีซ่าระยะยาวประเภทเยี่ยมเยือน” ก็มีสิทธิที่จะเข้ามาแต่งงานแล้วอยู่ระยะยาวที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจดทะเบียนสมรสได้ค่ะ

.

💯💯💯 ต้องการคำปรึกษาหรือรับบริการวีซ่าฝรั่งเศส หรือขอรับบริการเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนปักส์ จดทะเบียนสมรส หรือการขอเอกสารราชการไทยเพื่อนำไปใช้ในติดต่องานราชการฝรั่งเศส ล่ามประสานงานกับอำเภอหรืองาน event พิธีกรฝรั่งเศส ปรึกษาการวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือจดปักส์  Life Planner ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID janeguinel หรือ Whatsapp +33781994174 ค่ะ

.

เจน กิเนล

#สัญชาติฝรั่งเศส #วีซ่าฝรั่งเศส #จดทะเบียนฝรั่งเศส #แต่งงานฝรั่งเศส #จดปักส์ฝรั่งเศส #แฟนฝรั่งเศส #รับรองนิติกรณ์ #วีซ่าไม่ผ่าน #จดหมายอุทธรณ์ #ล่ามฝรั่งเศส #Sophrologie #Sophrology #ครูฝรั่งเศส #แปลหนังสือฝรั่งเศส #PACS #หย่าฝรั่งเศส #lifeplanner #นักวางแผนอาชีพ #อาชีพฝรั่งเศส #งานฝรั่งเศส


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page